O společnosti

Brunel CZ s.r.o.
se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218689 Identifikační číslo: 02477971,
DIČ: CZ 02477971,
Jediný společník: Brunel International N.V., se sídlem 1066EP Amsterdam, John M. Keynesplein 33, Nizozemské království, Registrační číslo: 24261450
Jednatel: Jilko Tjeerd Andringa
Prokura: Andre Helbig a Markus Eckhardt

člen koncernu Brunel