Disclaimer

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Informace na našich webových stránkách jsou sestaveny s řádnou péčí, avšak může se stát, že obsah není zcela úplný a/nebo přesný. Z informací na těchto webových stránkách nelze odvozovat žádná práva. Společnost Brunel nenese odpovědnost za případy, kdy komukoli vznikne jakýmkoli způsobem jakákoli ztráta či škoda v důsledku v spolehnutí se na takové informace nebo jejich použití.

Tyto webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, za jejichž obsah nenese společnost Brunel žádnou odpovědnost. Společnost Brunel nepřijímá žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými webovými stránkami nebo odkazy na takové webové stránky.

Webové stránky vytváří a využívá společnost Brunel v Nizozemsku. Na naše služby, obsah webových stránek a tento text se vztahují příslušné nizozemské právní předpisy.

V případě stížností týkajících se informací na našich webových stránkách se můžete obracet na info@brunel.net