Podmínky používání

Přístupem a používáním tohoto webu souhlasíte s těmito podmínkami používání. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tento web.

Obecné

Obsah tohoto webu byl vytvořen a bude nadále rozvíjen s největší možnou péčí. Ačkoli společnost Brunel vynaloží co největší úsilí při zajišťování toho, že na tomto webu bude poskytován pouze kompletní a přesný obsah, nezaručuje kompletnost, přesnost a/nebo spolehlivost zde poskytnutého obsahu. Společnost Brunel nepřevezme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo náklady vzniklé v důsledku používání/užívání těchto webových stránek/ webů společnosti Brunel. Toto omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh.

Obsah tohoto webu bude pravidelně aktualizován a doplňován. Společnost Brunel si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny s okamžitou účinností bez jakéhokoli (předchozího) upozornění.

Tyto podmínky používání se mohou průběžně měnit. Změny budou umístěny na tuto stránku. Vaše používání tohoto webu po umístění takových změn bude předpokládat váš souhlas se změněnými podmínkami používání a se všemi změnami.

Omezení používání materiálů

Obsah tohoto webu nesmí být nesmí být upravován, přeformulován, kopírován, znovu publikován, načítán, umisťován, přemisťován, přizpůsobován, měněn, rozdělován na části, rámcován nebo dešifrován jakýmkoli způsobem a následně umisťován na jiný web bez předchozího písemného souhlasu společnosti Brunel. Takový souhlas není vyžadován pro kopírování nebo ukládání tohoto webu nebo jeho částí pro osobní a nekomerční použití a za předpokladu, že jakákoli autorská práva a všechna práva k duševnímu vlastnictví zůstanou nedotčena.

i) Tento web nepoužijete k jakýmkoli nezákonným účelům nebo jakýmkoli způsobem, který nesplňuje tyto podmínky používání, ii) na tento web nebudete umisťovat nebo přenášet žádné nepřesné, nekompletní nebo falešné informace (ani v případě údajů o uchazeči, biografických informací o vás, vašich schopnostech a/nebo vaší způsobilosti k práci), iii) na tento web nebudete umisťovat nebo přenášet žádné urážlivé, výhružné, škodlivé nebo jinak sporné materiály.

Souhlasíte s tím, že na web nebudete umisťovat nebo přenášet žádný materiál obsahující jakýkoli virus nebo jiné aplikace omezující provoz , které i) narušují nebo mohou narušit provoz webu, ii) upravují nebo odstraňují jakékoli informace, k jejichž úpravě nebo odstranění nemáte oprávnění nebo iii) přetěžují web spamem nebo zahlcením. Nebudete používat žádná zařízení, rutiny nebo software pro způsobení havárie, zpomalení nebo jiného poškození provozu tohoto webu.

Souhlasíte také s tím, že nebudete provádět žádné činnosti, které by se mohly dotknout dobrého jména společnosti Brunel.

Vlastnická práva

Tento web včetně, avšak bez omezení na text, obrázky, fotografie, ochranné známky, loga, grafiku, služební označení a hypertextové odkazy, jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou nebo jinými formami vlastnických práv (práv k duševnímu vlastnictví) vlastněnými společností Brunel a/nebo skupinou Brunel.

Odkazy na jiné weby

Tento web může obsahovat (hypertextové) odkazy na třetí strany. Společnost Brunel nepřebírá žádnou odpovědnost s ohledem na obsah těchto webů.

Technologické chyby nebo prohlášení o vyloučení záruk

Společnost Brunel nezaručuje, že funkce obsažené na tomto webu nebudou nijak přerušeny nebo budou bezchybné, že budou opraveny chyby, že web nebo jeho server neobsahuje žádné viry nebo jiné škodlivé komponenty, nebo že na základě používání tohoto webu bude dosaženo úspěšných nebo přesných výsledků. Tento web a jeho obsah je poskytován "jak je" bez jakýchkoli záruk jakéhokoli typu. Společnost Brunel nebude odpovídat za jakékoli škody jakéhokoli typu vzniklé na základě používání tohoto webu nebo využívání nabízených služeb. Jakýkoli přístup k webu společnosti Brunel je dobrovolný a probíhá na vaše vlastní riziko.

Ukončení

Společnost Brunel vám může kdykoli na základě svého vlastního rozhodnutí zakázat přístup k tomuto webu (což může zahrnovat jakoukoli ze služeb nebo informací dostupných prostřednictvím tohoto webu) nebo k jakékoli jeho části bez jakéhokoli vysvětlení.

Všeobecné prohlášení

V případě, že společnost Brunel poruší tyto podmínky používání, bude odpovídat pouze za jakékoli ztráty, které vám vzniknou v takovém rozsahu, který představuje předvídatelné důsledky pro vás a společnost Brunel. Výslovně je vyloučena odpovědnost společnosti Brunel vůči vám v případě obchodních ztrát, jako je ztráta dat, ušlé zisky nebo přerušení provozu firmy.